Közbeszerzések

Výzva Zmluva

2018

Prezentácia hodnôt podunajskej prírody 16.02.2018
Výzva
Stiahnuť
08.07.2018Zmluva
Stiahnuť

2015

Vzdelávanie pre užívateľov internetového softvéru eMMAP 2.1.2015
Výzva
Stiahnuť
17.1.2015Zmluva
Stiahnuť
Výskum na Slovensku, zameraný na demonštráciu možnosti praktického používania softvéru Online MMAP 2.1.2015Výzva
Stiahnuť
17.1.2015Zmluva
Stiahnuť
„aktivity 4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.“ 2.1.2015Výzva
Stiahnuť
16.1.2015Zmluva
Stiahnuť
Vypracovanie spoločného učebného materiálu 30.12.2014Výzva
Stiahnuť
16.01.2015Zmluva
Stiahnuť
Spracovanie „MMAP Online” softvéru 30.12.2014Výzva
Stiahnuť
16.01.2015Zmluva
Stiahnuť

2014

Preklad vedeckých štúdií 27.11.2014Výzva
Stiahnuť
17.12.2014Zmluva
Stiahnuť
VF Project and Marketing s.r.o. – Zabezpečenie 2 odborných seminárov pre 30 účastníkov v téme geotermálnej a solárnej energie 15.05.2014Zmluva
Stiahnuť
ZAFEX s.r.o – Spracovanie odbornej analýzy potenciálu obnoviteľných zdrojov energie v obciach Trnavského kraja 04.04.2014Zmluva
Stiahnuť
NERPA s.r.o – Vypracovanie spoločného učebného materiálu 04.04.2014Zmluva
Stiahnuť