Bratislava‭ – ‬Vlčie hrdlo

Cyklistický výlet po chránených územiach juhovýchodnej časti Bratislavy.‭ ‬Túra začína na cyklotrase pri Malom Dunaji a pri odpojení toku od Dunaja si zaspomíname na veľkú reguláciu toku na konci‭ ‬19.‭ ‬storočia.‭ ‬Pokračujeme na cyklotrase po hrádzi Dunaja a popri hydraulickej clone Slovnaftu sa dostaneme k biskupickým lužným lesom.‭ ‬Preskúmame štrky Dunaja,‭ ‬pomocou krátkeho mineralogického prieskumu zistíme,‭ ‬z čoho sa skladajú a odkiaľ pochádzajú štrkové nánosy.‭ ‬Oboznámime sa s históriou Biskupického ramena,‭ ‬jeho príklad dobre ilustruje silu rieky vo formovaní reliéfu‭ (‬na príklade ktorého si vysvetlíme vplyv rieky na formovanie reliefu‭)‬.‭ ‬Navštívime aj suché rastlinné spoločenstvo štrkových vyvýšenín‭ (‬dunajská hložina‭)‬,‭ ‬ktoré svojim charakterom pripomína africké savany.‭ ‬V ďalšej časti navštívime rôzne typy lužných lesov a na konci túry sa oboznámime s vtáčou faunou Hrušovskej zdrže.‭ ‬Záujemcovia môžu po ceste hľadať aj geoskrýše.