Po šamorínskych pamiatkach

Poznávacia túra kultúrno-historických pamiatok Šamorína, ktoré sa už 600 rokov pýši titulom mesta.
Prechádzka začína na Hlavnom námestí, kde sa oboznámime s historickými míľnikmi mesta a pamiatkami námestia – sochou sv. Trojice a renesančnou budovou mestského úradu. Pokračujeme k evanjelickému kostolu postavenému v klasicistickom štýle a pri pamätníku M.R. Štefánika si pripomenieme tohto významného slovenského polyhistora, ktorý v Šamoríne strávil niekoľko študentských rokov. Túra pokračuje k synagóge, ktorá dnes slúži ako galéria súčasného umenia. Tu si pozrieme aktuálnu výstavu „At Home Gallery”. Po spoznaní histórie Židov mesta navštívime najvzácnejšiu architektonickú perlu Šamorína, 800-ročný kostol reformovanej cirkvi. Účastníci tejto prehliadky sa stanú akoby cestovateľmi v čase, ktorí sa vrátia do stredoveku. Tento pôvodne katolícky kostol sa pýši medzinárodne významnými stredovekými freskami z románskeho, gotického a renesančného obdobia. Po prehliadke kostola sa vrátime na Hlavné námestie a navštívime katolícky kostol Nanebovstúpenia Panny Márie, pozrieme si jeho barokové fresky a následne sa oboznámime s bývalým paulánskym kláštorom hneď vedľa a tiež s históriou rádu paulánov. Prehliadku pamiatok Šamorína ukončíme v miestnej „albánskej” cukrárni, kde sa už 50 rokov vyrába najlepšia zmrzlina na okolí podľa tradičného albánskeho rodinného receptu.

Kontakt: +421-905-233-989, tuba@rrasamorin.sk