Začali sme prezentáciu hodnôt

Začali sme prezentáciu hodnôt
V apríli sme začali kampaň, ktorá je v rámci projektu ESD Duna/Dunaj zameraná na 74 školách
a škôlkach na prezentáciu hodnôt regiónu. V apríli a máji v 13 školách sme prezentovali formou
interaktívnych workshopov prácu ryžovačov zlata a vodných mynárov, spolu pre 367 žiakov. V máji
sa začali aj vodné túry, ako prví 28 žiakov ZŠ Horný Bar spoznávalo Šulianske rameno Dunaja.


Megkezdődött az értékek bemutatása
Áprilisban megkezdődött az a kampány, amely során az ESD Duna/Dunaj projekt keretében 74 iskola
és óvoda ismerkedik a régióbeli értékekkel. Április és május hónapban 13 iskolába jutott el a
csallóközi aranymosást és a vízimolnárok munkáját bemutató interaktív foglalkozás, amelyeken 367
diák vett részt. Májusban kezdetét vette az ártéri természet értékeit bemutató vízitúrák is, elsőként
a felbári iskola 28 diákja ismerkedett a Sülyi Duna-ággal.