Environmentálna výchova na Žitnom ostrove

Regionálna rozvojová agentúra Šamorín realizovala za uplynulé dva roky rôzne workshopy environmentálnej výchovy na školách a škôlkach Žitného ostrova. Projekt bol ukončený 30.9.2023. V rámci projektu „Trvalo udržateľná environmentálna výchova v regióne Szigetközu a Žitného ostrova” podporeného Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko pripravila RRA Šamorín 3 druhy podujatí. Profesionálne vedené vodácke túry na dunajských ramenách a Malom … Čítať viac

Veľký úspech mali environmentálne prednášky v škôlkach. Takýto typ vzdelávacích aktivít ponúkajú predškolským zariadeniam zriedkavo, pritom deti o to majú záujem. Dokonca sme našli škôlku, ktorá tejto téme sa chce venovať aj pravidelne s účelom získať status certifikovaná zelená škôlka. V tejto perióde v rámci projektu ESD Duna/Dunaj sme realizovali 14 prednášok. Pokračovali sme aj prezentáciou … Čítať viac

Prezentácia hodnôt Žitného ostrova

Prezentácia hodnôt Žitného ostrova 10.2022-01-2023 V jesenných mesiacoch 2022 v rámci projektu ESD Duna/Dunaj sa začali podujatia pre škôlkárov. Jeto nový prvok v environmentálnom vzdelávaní, v našom regióne podobná ponuka pre škôlky doterazneexistovala. Témou interaktívnych stretnutí sú vtáky Podunajska, prednáška je doplnená filmom oživote a spevu, resp maľovanými modelmi v životnej veľkosti prezentovaných vtákov. Od … Čítať viac

Prezentácia hodnôt Žitného ostrova

V období jún – september 2022 sme pokračovali v kampani, ktorá je v rámci projektu ESD Duna/Dunaj zameraná na prezentáciu hodnôt regiónu. V 5 školách sme prezentovali formou interaktívnych workshopov prácu ryžovačov zlata a vodných mlynárov, spolu pre 125 žiakov. Spomínané mesiace patrili hlavne vodným túram, z 12 škôl 352 žiakov spoznávalo čaro vodných tokov Žitného ostrova.   A csallóközi … Čítať viac

Začali sme prezentáciu hodnôt

Začali sme prezentáciu hodnôtV apríli sme začali kampaň, ktorá je v rámci projektu ESD Duna/Dunaj zameraná na 74 školácha škôlkach na prezentáciu hodnôt regiónu. V apríli a máji v 13 školách sme prezentovali formouinteraktívnych workshopov prácu ryžovačov zlata a vodných mynárov, spolu pre 367 žiakov. V májisa začali aj vodné túry, ako prví 28 žiakov … Čítať viac

Kultúrna spolupráca s českým partnerom

Podporou Fondu malých projektov Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika realizujeme projekt na podporu ľudových tradíc na Tišnovsku i na Žitnom ostrove.
Az INTERREG V-A Cseh Köztársaság – Szlovák Köztársaság Kisprojekt Alap támogatásával kulturális együttműködéssel foglalkozó projektet valósítunk meg Tišnovbanés a Csallóközben.

Environmentálna výchova na Žitnom ostrove

Podujatia environmentálnej výchovy organizuje RRA Šamorín v nasledujúcich 2 rokoch pre školy a škôlky Žitného ostrova.
Környezeti nevelési foglalkozásokat tart a Somorjai Régiófejlesztési Ügynökség az elkövetkező 2 évben a Csallóköz iskolái és óvodái számára.