Environmentálna výchova na Žitnom ostrove

Regionálna rozvojová agentúra Šamorín realizovala za uplynulé dva roky rôzne workshopy environmentálnej výchovy na školách a škôlkach Žitného ostrova. Projekt bol ukončený 30.9.2023.

V rámci projektu „Trvalo udržateľná environmentálna výchova v regióne Szigetközu a Žitného ostrova” podporeného Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko pripravila RRA Šamorín 3 druhy podujatí. Profesionálne vedené vodácke túry na dunajských ramenách a Malom Dunaji (v počte 24), ktorých sa zúčastnilo 591 žiakov, umožnili spoznať hodnoty dunajskej prírody priamo z člnu. V rámci 20 interaktívnych workshopov tradičných dunajských remesiel – ryžovania zlata a vodného mlynárstva – si mohlo 492 žiakov vyskúšať dnes už zaniknuté tradičné remeslá. Úplnou novinkou bolo 30 interaktívnych stretnutí v škôlkach, kde sa s typickými vtákmi lužných lesov zoznámilo 679 detí.

Na projekte sa podieľali partnery, ktoré v tejto téme spolupracujú už roky. Na maďarskej strane sú nimi Národný park Fertő-Hanság  (zastrešujúci orgán CHKO Szigetköz), združenie Pisztráng Kör, Natúrpark Szigetköz a Mesto Mosonmagyaróvár, kým na slovenskej strane bolo okrem RRA Šamorín zapojené aj Mesto Šamorín.

V prípade RRA Šamorín bol projekt podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja čiastkou 26 116,59 €.