Veľký úspech mali environmentálne prednášky v škôlkach. Takýto typ vzdelávacích aktivít ponúkajú predškolským zariadeniam zriedkavo, pritom deti o to majú záujem. Dokonca sme našli škôlku, ktorá tejto téme sa chce venovať aj pravidelne s účelom získať status certifikovaná zelená škôlka. V tejto perióde v rámci projektu ESD Duna/Dunaj sme realizovali 14 prednášok.

Pokračovali sme aj prezentáciou prírodných hodnôt formou vodných túr. Upršané aprílové aj májové počasie neumožnilo realizáciu všetkých plánovaných túr, napriek tomu sa nám podarilo zabezpečiť tento zážitok pre 5 tried zo Šamorína a z Trhovej Hradskej.