Prezentácia hodnôt Žitného ostrova

Prezentácia hodnôt Žitného ostrova 10.2022-01-2023

V jesenných mesiacoch 2022 v rámci projektu ESD Duna/Dunaj sa začali podujatia pre škôlkárov. Je
to nový prvok v environmentálnom vzdelávaní, v našom regióne podobná ponuka pre škôlky doteraz
neexistovala. Témou interaktívnych stretnutí sú vtáky Podunajska, prednáška je doplnená filmom o
živote a spevu, resp maľovanými modelmi v životnej veľkosti prezentovaných vtákov. Od októbra
minulého roka do konca januára v Šamoríne a na okolí sa oboznámilo s prírodou 388 detí v 16
škôlkach.V rámci porjektu sa uskoční ešte 14 podobných stretnutí.


A csallóközi értékek bemutatása – 2022. október – 2023 január

2022 őszén az ESD Duna/Dunaj projekt keretében megkezdődtek az óvodások számára tervezett
foglalkozások. Ez új elem a környezeti nevelésben, régiónkban még nem kinálnak ilyen
foglalkozásokat óvodások számára. Az interaktív előadások témája a Duna-mentén élő madarak, az
előadást a madarak életét és hangját bemutató film, illetve életnagyságú festett modellek tarkítják.
Tavaly október és idén január között Somorján és környékén 16 óvodában 388 gyermek ismerkedett
a madarakkal. A projekt keretében még 14 ilyen óvodalátogatsára került sor.